روش اخذ و بهره گیری از حدیث در نگاشته های علمی
50 بازدید
محل ارائه: مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم
مقطع: سطح 1
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این جزوه چهارده صفحه ای، به صورت خلاصه مبانی هندسه اعتبارسنجی حدیث و نیز مراحل اخذ و چگونگی آوردن حدیث در متون علمی به صورت قدم به قدم بیان شده است. همچنین دیدگاه نویسنده درباره منابع حدیثی، برخی از راویان و ... آمده است.