دوره تخصصی حدیث پژوهی متن محور
48 بازدید
محل ارائه: پژوهشکده علوم و معارف حدیث
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
طرحی است که برای اجرا در پژوهشکده علوم و معارف حدیث آماده شده و چندین دوره اجرای موفق داشته است.