موضوع دهی و موضوع شناسی منابع حدیثی
49 بازدید
محل ارائه: پژوهشکده علوم و معارف حدیث
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
متن پیاده شده کلاسهای بنده در گروه منابع حدیثی و آموزشهای کارگاهی پژوهشکده علوم و معارف حدیث بوده که توسط جناب آقای حجت الاسلام محمد واحدی نژاد پیاده شده است.