روش و مهارتهای فهرست کردن منابع حدیثی
47 بازدید
محل ارائه: پژوهشکده علوم و معارف حدیث
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
متن پیاده شده کلاس نگارنده بوده که در گروه منابع حدیثی و آموزشهای کارگاهی پژوهشکده علوم و معارف حدیث برگزار شد. پیاده سازی این کلاس به عهده جناب آقای حجت الاسلام محمد واحدی نژاد بوده است.