تاریخ حدیث شیعه
49 بازدید
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یادداشتهای بنده برای تدریس این ماده در دوره های مختلف است که ابتدا بر اساس کتاب استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی تهیه شد و بعدها مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفت.