اخلاق مدیریت
43 بازدید
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این یادداشتها بر مبنای قرآن و حدیث، به ارائه مباحث اخلاق نظری و کاربردی مدیریت در اسلام می پردازد و در قالب جلسات مختلفی تدریس شده است.