مراحل و مهارتهای نگارش مقالات علمی
47 بازدید
محل ارائه: مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یادداشتهای بنده برای تدریس این ماده بوده که چندین بار در جاهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت و به مناسبت تدریسهای مختلف مورد بازبینی و تکمیل واقع شد. برخی از حاضران در جلسات نیز به پیاده سازی و ارائه متن پیاده شده جلسات مبادرت کردند که زحمتشان ماجور است ان شاء الله.