روش ها و ابزارهای آموزش غیر مستقیم
37 بازدید
مقطع: فوق دیپلم
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این یادداشتها شامل مباحثی چون: گردش علمی، پخش فیلم، فضاسازی کلاسها و ... است که در جمع های مختلف حوزوی و دانشگاهی تدریس شده و مخاطب اصلی آن مربیان کودک و نوجوان هستند.