روش تند خوانی
45 بازدید
مقطع: فوق دیپلم
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با توجه به کثرت مواد خواندنی، استفاده بهتر از زمان دارای اهمیت است. روش تند خوانی، یادداشتهای نگارنده است که برای چندین مقطع تحصیلی تدریس شده. در این درس با روشهای تندتر خواندن و در عین حال، حفظ سطح درک مطلب آشنا می شویم.