روش یادداشت برداری
46 بازدید
مقطع: فوق دیپلم
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گاهی برای تحقیق و پژوهش مطالعه نمی­کنیم تا بخواهیم فیش ­برداری کنیم بلکه برای تفریح یا دانستن موضوع و مطلبی مطالعه می­کنیم و یا حوصله فیش­ برداری را نداریم و در عین حال نمی­خواهیم که همه مطالب از دستمان برود . در این حالت می­توانیم یادداشت برداریم . شناخت روشهای مختلف یادداشت­ برداری در حالتهای مختلف و متناسب با موضوعات و کتب مختلف به ما کمک می­کند که بتوانیم از یادداشتهای خود در آینده بهتر استفاده کنیم و نیز در حین مطالعه هم از وقت استفاده بیشتری بکنیم .در یادداشتهای بحث روش یادداشت ­برداری به این مسائل پرداخته­ ایم که در جاهای مختلف و برای مخاطبان سطوح گوناگون تدریس شده است.