توضیح و تبیین سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی
45 بازدید
محل ارائه: موسسه علمی فرهنگی بصیرت
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مجموعه واژگان به کار رفته در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران از نظر لغوی و اصطلاح مربوطه تبیین شده است . همچنین جوانب مفهومی هریک از الفاظ و اصطلاحات به بحث گذاشته شده است . درباره الفاظی که دارای معانی مجمل یا مبهم هستند نیز مباحثی تبیینی مطرح شده است . ویژگیهای این مجموعه را میتوان اینگونه لیست کرد :/ بررسی لغوی و اصطلاحی همه واژه های به کاررفته در سند// تبیین واژه ها و اصطلاحات و ترکیبهای جمله ای سند/// بررسی پشتوانه های دینی سند//// بررسی تطبیقی سند چشم انداز جمهوری اسلامی با سند چشم انداز چند کشور دیگر و چند شرکت بزرگ