طرح آموزش سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی
43 بازدید
محل ارائه: موسسه علمی فرهنگی بصیرت
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سند چشم انداز از دست آوردهای ارزشمند نظام اسلامی است که برای تحقق آن نیازمند عزم ملی هستیم. یکی از راههای ایجاد تصمیم عمومی برای رسیدن به اهداف مطرح شده در سند، آموزش آن در سطوح مختلف است. نگارنده با کار تخصصی بر روی سند چشم انداز طرحی را در این راستا آماده کرده. این طرح برای مخاطبان عمومی و تخصصی تهیه شده است.