شیوه نامه اعتبارسنجی منابع حدیثی شیعه
50 بازدید
محل ارائه: پژوهشکده علوم و معارف حدیث
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برای سنجش میزان اعتبار یک حدیث که در فتوا و سایر برداشتهای دینی موثر است باید سند، دلالت، تاریخ و منبع حدیث مورد توجه قرار گیرد. هریک از این عناوین، دارای چارچوب هایی است که با یکدیگر متفاوتند و بر این اساس، جایگاه به کارگیری و شیوه بهره مندی از هر یک، متفاوت است. حجت الاسلام و المسلمین استاد سید محمد کاظم طباطبایی طی جلساتی ملاکهای اعتبارسنجی منابع حدیثی را بیان کردند که توسط نگارنده پیاده سازی شد. با توجه به بیانات ایشان، نگارنده تقسیم دیگری از این ملاکها در 10 محور اصلی و 35 زیر شاخه ارایه کرده که کمی با تقسیم سه گانه استاد و تعداد عناوین مطرح شده توسط ایشان متفاوت است. همچنین برای اینکه پژوهشگران بتوانند این ملاکها را در مرحله عمل به کار گیرند، شیوه نامه اعتبارسنجی منابع حدیثی را زیر نظر استاد تهیه کردم. همچنین از راهنمایی های دوست گرامی ام جناب حجت الاسلام آقای محمد رضا سبحانی نیا مدیر وقت گروه مصدریابی در دوره حضور بنده در این گروه، تشکر می کنم که در طول کار، اینجانب را از راهنمایی های موثر خویش بهره مند ساختند.