اصول دین به زبان ساده
46 بازدید
محل ارائه: مکان های تبلیغی مختلف
مقطع: فوق دیپلم
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جزوه ای است با حدود 7000 کلمه که به تبیین اصول دین پرداخته است. این مقاله برای مخاطبان عمومی در 9 شماره آماده شده و ویژگی اصلی آن ، پرداختن به مباحث اساسی اصول دین با بیان ساده و کوتاه است. شماره ­های این مقاله برای اولین بار در منطقه سربند شهرستان امیدیه در استان خوزستان میان مردم توزیع شد و مورد استقبال عمومی قرار گرفت و پس از ان در مناطق تبلیغی دیگر هم مورد استفاده واقع شد.