مهارتهای کلاسداری کودک و نوجوان
41 بازدید
مقطع: فوق دیپلم
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این یادداشتها برای دو، چهار، شش و بیست جلسه تدریس آماده شده و تاکنون بارها در جمع دانشجویان دانشگاههای مختلف مثل شهید باهنر کرمان، دانشگاه قم، علوم قرآنی قم و ... تدریس شده است. این درس برای دانشجویان اردوهای جهادی کاربرد فراوانی دارد.