احادیث موضوعه
38 بازدید
محل ارائه: مرکز تخصصی حدیث حوزه
مقطع: سطح 2
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این جزوه پیاده شده تدریس نگارنده در مرکز تخصصی حدیث حوزه بوده که توسط جناب آقای حجت الاسلام سید محمد حسین میرصانع تهیه شده است. پاور پوینت این جزوه هم موجود است. در ادوار بعدی تدریس، یادداشت های نگارنده مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفت.