اسلام شناسی
44 بازدید
محل ارائه: مناطق مختلف تبلیغی
مقطع: فوق دیپلم
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این جزوه یک دوره اسلام شناسی به زبان ساده و در سطح عمومی است که در مناطق مخلف تبلیغی برای مردم بیان می شد و در اختیار آنها قرار می گرفت.