روش اساس نامه نویسی
37 بازدید
محل ارائه: گروه تبلیغی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یادداشتهای نگارنده برای تدریس این ماده در جمع های مختلف است که کامل ترین آن در جمع اعضای گروه تبلیغی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله بود.