تبلیغ بر پایه قرآن و حدیث
39 بازدید
ناشر: دارالحدیث
نقش: محقق
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 5
زبان : عربی
احادیث مربوط به تبلیغ دین در ساختاری تحلیلی و نظام مند در این کتاب آمده است. تخریج، تقویم النص و تکمیل بخشی از احادیث این کتاب و نیز نظارت بر تخریج و تقویم النص بخشی دیگر بر عهده بنده بوده است. این کتاب به صورت عربی فارسی چاپ شده است.