دانش نامه قرآن و حدیث
37 بازدید
ناشر: دار الحدیث
نقش: محقق
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 18
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : عربی
تخریج و تقویم النص بخشی از احادیث، بازبینی تخریج و تقویم النص بخشهایی دیگر، نقد و بازبینی علمی برخی از عناوین و همکاری در نگارش مقدمه بر عهده بنده بوده است.