دانش نامه عقاید اسلامی
36 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : عربی
تخریج بخشی از روایات این کتاب بر عهده بنده بوده است. همچنین یکی از تحلیل های آن را با موضوع عصمت انبیا از ناامیدی، اینجانب نگاشته ام. نویسنده اصلی این کتاب، آیت الله ری شهری و همکار ایشان در این کار جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار است.