از صفر تا چهارده صفر چهار
41 بازدید
ناشر: موسسه علمی فرهنگی بصیرت
نقش: محقق
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
طرح تحقیق این کتاب، هدایت اولیه محققان، نظارت بر فعالیت علمی آنان و انجام بخشی از تحقیقات کتاب به عهده نگارنده بوده است. جناب آقای مهدی زارع، تحقیق بخشهایی مهم از این کار و نگارش آن را بر عهده داشتند.