دانشنامه میزان الحکمه
40 بازدید
ناشر: دار الحدیث
نقش: محقق
شابک: 978-964-493-281-6
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 11
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : عربی
تخریج بخش کمی از احادیث این کتاب، مقابله و تقویم النص بخش دیگری از آن و نظارت بر مصدریابی قسمتی دیگر به عهده نگارنده بوده است. نویسنده اصلی این اثر، آیت الله ری شهری است.