قدسیت و جایگاه آن در پیوست های فرهنگی
44 بازدید
محل نشر: چکیده مقالات اولین کنگره بین المللی پیوست فرهنگی
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
نویسنده اول این مقاله، آقای سید مهدی حسینی و بنده نویسنده دوم آن هستم. اصل موضوع و طرح نیز از نویسنده اول است. چکیده این مقاله در کنگره پیوست فرهنگی پذیرفته شد.