زبان شناسی قرآن بر پایه تحلیل هدف غایی آموزه های آن
46 بازدید
محل نشر: فصلنامه حسنا/22
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله یکی از ملاکهای اصلی زبان شناسی قرآن تبیین شده است.