گذری بر وصیتنامه سیاسی الهی امام خمینی(ره)
41 بازدید
محل نشر: ماهنامه روایت نور/ش7/کانون فرهنگی شهیدین دامغان/1381ش
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله ای است با رویکرد عمومی درباره مهم ترین محورهای وصیتنامه امام خمینی رحمة الله علیه که با نگاه تکلیف شناسی به بررسی این وصیتنامه مهم پرداخته است.