گذری بر وصیتنامه سیاسی الهی امام خمینی(ره)
27 بازدید
محل نشر: ماهنامه روایت نور/ش7/کانون فرهنگی شهیدین دامغان/1381ش
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله ای است با رویکرد عمومی درباره مهم ترین محورهای وصیتنامه امام خمینی رحمة الله علیه که با نگاه تکلیف شناسی به بررسی این وصیتنامه مهم پرداخته است.
آدرس اینترنتی