طرح درس دهه فجر
43 بازدید
محل نشر: ماهنامه داخلی طلیعه/مرکز تربیت مربی کودک و نوجوان دفتر تبلیغات/قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
طرح درسی است برای ارائه در جمع های کودکان و نوجوانان در دهه فجر که برای مرکز تربیت مربی کودکان و نوجوانان تهیه شد و توانست رتبه سوم را در بین حدود 200 طرح درس کسب کند.