راز دریا
37 بازدید
محل نشر: ماهنامه داخلی کویر/ کانون شهیدین/ حسن آباد دامغان
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله ای است با رویکرد عمومی درباره شخصیت جامع امام خمینی رحمة الله علیه و تحلیلی درباره چگونگی و چرایی این جامعیت نسبی.