بررسی قاعده رجالی وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمة
45 بازدید
محل نشر: فصلنامه حدیث حوزه/شماره اول/قم/ مرکز تخصصی حدیث حوزه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در جشنواره علامه حلی سال 1390 رتبه شایسته تقدیر را کسب کرد.