جنگ در فرهنگ اسلامی
43 بازدید
محل نشر: کتاب مقالات همایش بین المللی اسلام و حقوق بشردوستانه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این همایش دارای دبیرخانه دائمی همکار با صلیب سرخ در قم است.