ملاکهای اعتبارسنجی منابع حدیثی
49 بازدید
محل نشر: محدث/ش11و12
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله ای است با رویکرد عمومی که با استفاده از مباحث استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی در نشست های «ملاک های اعتبارسنجی منابع حدیثی» نگاشته شده است و در حقیقت، گوینده اصلی مطالب، ایشان هستند که به نگارنده اجازه نگاشتن گزارشی از ان را دادند.