تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق دیپلم 
1384 
علوم سیاسی 
مجمع عالی تحلیل و بررسی سیاسی بسیج زیر نظر دانشکده شهید محلاتی 
19.50 
دیپلم 
ادبیات و علوم انسانی 
دبیرستان ابن سینا 
17.50 
دیپلم 
1376 
ادبیات و علوم انسانی 
دبیرستان نمونه امام صادق علیه السلام 
17.50 
خارج 
1393 
فقه و اصول 
قم 
0.00 
سطح 1 
1382 
ادبیات عرب، فقه و اصول 
قم 
18.50 
سطح 2 
1386 
فقه و اصول 
قم 
0.00 
فوق لیسانس 
1389 
علوم حدیث، تفسیر اثری 
دانشگاه قرآن و حدیث قم 
19.28 
نامشخص  
1380 
مربی گری قرآن کریم 
معاونت تهذیب حوزه علمیه قم 
0.00 
نامشخص  
1383 
مربی گری کودک و نوجوان 
مرکز تربیت مربی کودک و نوجوان دفتر تبلیغات اسلامی 
18.50 
نامشخص  
1384 
روزنامه نگاری 
کانون نویسندگان قمی 
20.00